Kjósum frelsi
Kjósum Sjálfstæðisflokkinn

xD Við erum á réttri leið

Kjósum Sjálfstæðisflokkinn

Alþingiskosningar eru handan við hornið en þar fáum við tækifæri til að velja þann stjórnmálaflokk sem við treystum best til að gæta að hagsmunum okkar næstu fjögur árin. Mikilvægt er að hver og einn, ungir sem aldnir, nýti kosningarétt sinn þann 29. október því þannig höfum við áhrif á umhverfi okkar og lífsskilyrði.

Það er aðeins einn stjórnmálaflokkur hér á landi sem hefur sýnt það í verki að hann stendur með einstaklingnum og frelsi hans til að sækja fram og skapa og grípa tækifærin. Það er aðeins einn stjórnmálaflokkur sem hefur unnið að því sleitulaust að bæta lífsskilyrði allra með afnámi tolla, vörugjalda, lækkun skatta, einföldun á regluverki, auknu valfrelsi í heilbrigðismálum og raunhæfum lausnum fyrir ungt fólk svo það geti komist í eigið húsnæði.

En betur má ef duga skal svo fólk sjái ástæðu til þess að finna lífi sínu farveg hér á landi og grípi tækifærin hér en ekki í útlöndum. Til þess þurfum við að kjósa Sjálfstæðisflokkinn til forystu á Alþingi.

Hér að neðan má sjá nokkur atriði sem ungir Sjálfstæðismenn vilja vekja sérstaka athygli á og snúa þau bæði að árangri Sjálfstæðisflokksins og því sem enn er eftir ógert og tryggir bæði einstaklingum og fyrirtækjum betra umhverfi til þess að vaxa og dafna.

Laufey Rún Ketilsdóttir, formaður SUS

Skattar, vörugjöld og tollar

Sjálfstæðisflokkurinn hefur afnumið öll vörugjöld og alla tolla nema af tilteknum landbúnaðarvörum á yfirstandandi kjörtímabili. Vörugjöldin voru sér íslenskur skattur sem lagðist á vörur eftir eðli þeirra en þá skapaðist stór skekkja á markaði því gjöldin lögðust oft á vörur sem höfðu svipaðan tilgang en voru að einhverjum ástæðum í mismunandi tollflokki. Til dæmis lögðust vörugjöld á iPod en ekki hefðbundna mp3 spilara.

Þetta skapaði gríðarlegt óhagræði í verslun og óhagræði fyrir neytendur.

Sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkurinn á Alþingi sem trúir að það sé best að skattar séu lágir og skattkerfið sé einfalt. Gagnrýni vinstri flokkanna byggist oftar en ekki á því að hver og ein skattalækkun skili sér í svo litlum fjármunum fyrir hvert og eitt heimili þannig að það borgi sig frekar að halda peningunum hjá ríkinu.

En þarna vantar góða yfirsýn. Ef skattkerfið er einfalt eru skattstofnanir sterkir, skapast meira hagræði í verslun sem býr til betra samkeppnisumhverfi sem skilar sér aftur til neytenda.

Með því að stuðla að góðu skattaumhverfi skapast aðstæður fyrir blómlega verslun á Íslandi. Það er ekki náttúrulögmál að það þurfi að vera verra að versla á Íslandi en annarsstaðar.

Sjálfstæðisflokkurinn vill einnig að skattkerfið sé einfalt fyrir einstaklinga. Við viljum að fólk hafi meira af eigin sjálfsaflafé á milli handanna.

Við í Sjálfstæðisflokknum viljum ganga lengra með því að einfalda regluverk og lækka skatta með hag allra að leiðarljósi.

Fjölbreytnin þrífst í frjálsu samfélagi!

Nánast alltaf þegar talið berst að persónufrelsi stígur einhver fram og segir að nú sé ekki tíminn til að velta sér upp úr smámálum. Einblína eigi á hin svokölluðu stóru mál og hin megi bíða. En hversu lengi þarf að bíða? Við megum ekki gleyma litlu frelsismálunum, því fyrir fjölda fólks eru þau einmitt stóru málin.

Fyrir marga skiptir það ekki máli hvort skrá þurfi kyn hjá þjóðskrá eða hvort þeir geti breytt nafni sínu seinna á ævinni því það rími ekki við kyn þeirra, án afskipta ríkisins. Fyrir marga skiptir það heldur ekki sköpum að geta gengið í hjónaband við manneskju af sama kyni eða hvort þeir eigi tvær mömmur eða tvo pabba samkvæmt skráningu í þjóðskrá.

En fyrir suma eru þessi mál stærstu málin. Málin sem eiga hug þeirra allan. Við þurfum að muna það og gera samfélagið þannig úr garði að allir geti verið eins og þeir eru án hindrana frá ríkisvaldinu.

Fögnum fjölbreytileikanum - Sjálfstæðisflokkurinn styður allskonar frelsi allra til að vera eins og þeir eru eða vilja vera.

Lækkum húsnæðisverð

Ríkisvaldið er ekki lausn í húsnæðismálum heldur vandamálið. Húsnæðisvandinn á Íslandi í dag markast af of litlu framboði af húsnæði, íþyngjandi byggingareglugerðum og háum opinberum gjöldum. Kröfurnar sem kveðið er á í byggingareglugerðinni sem nú gildir fyrir allar nýbyggingar eru of íþyngjandi og til þess fallnar að keyra upp byggingakostnað og þar af leiðandi húsnæðisverð. Hið opinbera ákveður skv. reglugerðinni að allir þurfi sér herbergi fyrir þvottavélar, sér geymslur, anddyri og ýmislegt fleira sem gerir verktökum erfitt fyrir að byggja litlar, hagkvæmar og ódýrar íbúðir.

Þú átt að geta ráðið því hvort þú vilt geymslu eða þvottahús í þinni íbúð en ekki ríkisvaldið. Hver einasti aukafermetri kostar kaupandann meiri peninga.

Í dag eru því íbúðir dýrari, lántaka meiri og mánaðarlegar afborganir hærri.

Sjálfstæðisflokkurinn vill að þú eigir val. Við viljum einfalda byggingarreglugerðina þannig að fólk geti ákveðið sjálft hvort það vill eyða peningunum sínum í dýrari íbúðir, ferðalög eða tómstundir.

Á kjörtímabilinu kynnti Sjálfstæðisflokkurinn nýja leið til þess að auðvelda fólki að kaupa sína fyrstu eign.

Með séreignarsparnaðarleið Sjálfstæðisflokksins er hægt að nýta uppsafnaðan sparnað til þess að kaupa fyrstu fasteignina, koma þaki yfir höfuðið og standa á eigin fótum. Upphæðina er líka hægt að nota til þess að borga inná húsnæðislánið eða greiða niður höfuðstólinn skattfrjálst í 10 ár.

Það borgar sig að vera með séreignarsparnað, ef þú leggur til 2% af laununum þínum þá leggur vinnuveitandi þinn 2% á móti. Þetta er því launahækkun í formi sparnaðar.

Við í Sjálfstæðisflokknum viljum að allir geti keypt sér sitt eigið húsnæði og staðið á eigin fótum.

Vín í búðir

Ríkisvaldið á ekki að ákveða hvenær eða af hverjum fullorðið fólk kaupir löglegar neysluvörur. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lengi talað fyrir afnámi einokunarverslunar ríkisins með áfengar vörur og sýndi það enn og aftur í verki á liðnu kjörtímabili þegar mikil samstaða myndaðist um málið á Alþingi. Ekki náðist að klára málið en flokkurinn heldur ótrauður áfram á næsta kjörtímabili að tryggja hér viðskiptafrelsi og sjálfsákvörðunarrétt einstaklinganna til að lifa lífi sínu eins og þeim hentar best.

Áfengi er ekkert öðruvísi en aðrar löglegar vörur eins og mjólk eða nammi.

Pælum aðeins í því að einu sinni mátti ekki senda út útvarpsþátt nema með leyfi ríkisins. Einu sinni mátti ekki kaupa bíl nema með leyfi frá ríkisvaldinu. Í dag má ekki kaupa bjór nema þegar ríksivaldið segir að það sé í lagi. Í dag átt þú á hættu að lenda í fangelsi ef þú selur vínflöskur til fullorðinna. Breytum þessu og treystum einstaklingnum á þesssu sviði eins og öðrum.

Nánar er farið yfir málið á vinbudin.net

Forgangsröðum í heilbrigðismál

Þegar vel gengur í hagkerfinu er meira til skiptanna sem leiðir af sér öflugt heilbrigðiskerfi. Ungir sjálfstæðismenn vilja tryggja að heilbrigðiskerfið sé aðgengilegt fyrir alla. Sjálfstæðisflokkurinn hefur sýnt að hann setur heilbrigðismál í forgang með því að auka framlög til Landspítalans um 33% miðað við fjárlögin 2013 og raunaukning til heilbrigðismála hefur verið 16% ef dregnar eru frá launa og verðlagsbætur.

Umræða um heilbrigðismál hefur tekið breytingum í gegnum árin og nú er flestum ljóst að ríkið getur áfram greitt fyrir heilbrigðisþjónustu og tryggt öllum ákveðið öryggisnet án þess að ákveða hvar og hvernig skuli eyða peninguum. Einstaklingarnir ættu í auknum mæli að geta valið hvar þeir sækja heilbrigðisþjónustu og með hvaða hætti.

Valfrelsi einstaklinganna leysir úr læðingi kraft samkeppni og framtaks á markaði og hefur reynst heilladrjúgt í allri annarri framleiðslu og þjónustu í hagkerfinu. Tækifærið er til staðar og ungir sjálfstæðismenn treysta Sjálfstæðisflokknum best til að taka nauðsynleg skref í því að virkja markaðslögmálin í heilbrigðiskerfinu og tryggja þannig að læknar og hjúkrunarfræðingar taki næstu vél heim til þess að starfa á Íslandi.

Við erum á réttri leið. Að kjósa Sjálfstæðisflokkinn er að kjósa áframhaldandi vöxt í efnahagslífinu, sem er eini raunverulegi grunnurinn að aukinni velferð.